ISO 13485 certifiering för medicintekniska produkter

Säkerhet och kvalitet är avgörande för medicinskteknisk utrustning. Medicinteknisk utrustning går under stränga krav i alla steg under en produkts livscykel, det inkluderar även verksamhet som utför service och leverans av dessa produkter.

ISO 13485, Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - är en internationellt överenskommen standard som ställer krav på ett kvalitetsstyrningssystem som är specifikt för medicintekniska industrin. 

A3CERT är ackrediterade av SWEDAC för att certifiera mot ISO 13485:2016
Välkommen med din offertförfrågan till oss eller kontakta oss om du har några frågor!