Logga-mobil

Miljö - ISO 14001 med EKL
- Energi kartläggning i stora företag

Från 1 juni 2014 är det lag på att alla stora bolag ska utföra en energikartläggning för att främja och förbättra energianvändningen i stora bolag. Med stora bolag menas företag som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år.
 

EKL med ISO 14001

Vi utför certifiering av EKL med de krav som ställs i lagen om energikartläggning. EKL kan göras tillsammans med revidering av miljöledningssystem enligt ISO 14001.
Kontakta oss eller begär direkt en offert .

Lag 2014:266 - energikartläggning

Lag 2014:266 om energikartläggning i stora företag:
Utdrag 6 §: En energikartläggning ska omfatta en ingående översyn av energianvändningen i företaget och förslag på kostnadseffektiva åtgärder såväl för att spara energi som för att effektivisera energianvändningen. Resultatet av energikartläggningen ska redovisas i en rapport.

Termodynamikens 1:a huvudsats 
"Energi kan inte förbrukas endas omvandlas"

Omfattning för vår ackreditering
Ni kan via SWEDAC's ackrediterings-register läsa om vilka omfattningar (branscher) som  vi i nuläget är ackrediterade för.
Vi tar löpande beslut huruvida vi skall utöka vår ackreditering med ytterligare branschområden. Därför ser vi positivt på att ni kontaktar oss även om just ert område skulle saknas i den nuvarande förteckningen.