Påverkan av COVID -19

Påverkan på revisioner

Coronaviruset är att betrakta som en extraordinär händelse enligt IAF’s regelverk.
Detta innebär att vi som certifieringsorgan har möjlighet att genomföra hela eller delar av en revision på distans – remote (vanligen via Microsoft Teams).

Olika företag påverkas på olika sätt av Corona. Detta gör att en och samma lösning kanske inte är bäst i alla situationer. Vi använder oss av lite olika metoder för att på bästa sätt lösa respektive situation, givetvis i enlighet med såväl IAF’s regelverk samt rådande rekommendationer ifrån Folkhälsomyndigheten.
Kontakta oss gärna så kan vi ta en diskussion om just ert företags situation!

Dela inlägg:
Facebook
Twitter
LinkedIn