Påvirkning av COVID – 19

Påvirkning på revisjoner

Corona-viruset skal betraktes som en ekstraordinær hendelse i henhold i IAFs forskrifter.
Dette betyr at vi som sertifiseringsorgan har mulighet til å gjennomføre hele eller deler av en revisjon på avstand – eksternt (vanligvis via Microsoft Teams).

Firmaer påvirkes på forskjellige måter av Corona, og samme løsning kanskje ikke er best i alle situasjoner. Vi bruker forskjellige metoder for å finne de beste løsningene i de respektive situasjonene, alltid i henhold til IAF forskrifter og de råd som folkehelsemyndighetene ellers kommer med.
Ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan diskutere sitasjonen for akkurat din bedrift!

Del innlegg:
Facebook
Twitter
LinkedIn