Logga-mobil

ARBEIDSMILJØ - OHSAS 18001 - SERTIFIKASJON AV LEDELSESYSTEMER FOR ARBEIDSMILJØ

ISO 45001 og OHSAS 18001 er internasjonale standarder for sertifisering innen arbeidsmiljø. Med et sertifisert styringssystem for arbeidsmiljø får du støtte i å skape en trygg og effektiv arbeidsplass der alle kan føle seg bra og være produktive. Som et akkreditert sertifiseringsorgan hjelper vi deg å gjennomgå og utvikle arbeidsmiljøplanen din og styringssystemet ditt og deretter utstede sertifikatet.

Med et styringssystem for arbeidsmiljø kan du kontrollere og videreutvikle arbeidsmiljøarbeidet ditt på en effektiv måte. Det er strategisk viktig i dag når arbeidsmiljøspørsmål står høyt på dagsordenen. Formålet med ISO 45001 / OHSAS 18001 er å forhindre arbeidsulykker og andre arbeidsrelaterte helseproblemer, å fremme et trygt og sunt arbeidsmiljø og å skape forutsetninger for et godt samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

FORDELER MED ET ISO 45001 / OHSAS 18001-SERTIFIKAT

Et arbeidsmiljøsertifikat er et bevis på at du er en ansvarlig arbeidsgiver som kontinuerlig jobber for å forbedre arbeidsmiljøet til de ansatte. Fordelene med å sertifisere er vanligvis mange, og det handler ikke bare om arbeidsmiljøet, som du kan se i eksemplene nedenfor:

  • Færre arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer.
  • Redusert sykefravær.
  • Forbedret kvalitet takket være bedre arbeidsmetoder og proaktivt identifiserte risikoer.
  • Konstruktivt samarbeid mellom arbeidsgivere og ansatte.
  • Økt engasjement og større arbeidsglede blant ansatte.
  • Å fremstå som en god arbeidsgiver og dermed lettere kunne konkurrere om og tiltrekke seg den beste arbeidsstyrken
  • Styrket merkevare overfor kunder så vel som eiere, ansatte og andre interessenter.

ISO 45001 / OHSAS 18001 hjelper deg med å oppdage og forhindre risiko i virksomheten din, redusere kostnadene for for eksempel sykefravær og skape et sunnere arbeidsmiljø. Dette styrker igjen din konkurranseevne og merkevaren din.

ARBEIDSMILJØSERTIFIKASJON I henhold til ISO 45001 / OHSAS 18001 - HVORDAN DET GÅR

En arbeidsmiljøpolitikk eller arbeidsmiljøplan er en god start, men for å oppfylle kravene i ISO 45001 / OHSAS 18001 trenger du et komplett styringssystem med mål, retningslinjer og rutiner for hvordan du kan fortsette å forbedre arbeidsmiljøet. Våre revisorer hjelper deg å gjennomgå arbeidsmiljøarbeidet ditt og gjennomføre en revisjon. Når tilsynet er godkjent, utsteder vi som et uavhengig sertifiseringsorgan arbeidsmiljøsertifikatet ditt. Vi hjelper deg deretter med årlige utviklingsbesøk, og hvert tredje år gjøres en resertifisering

NY! ISO 45001 - NY ISO-STANDARD FOR ARBEIDSMILJØ  

En ny ISO-standard for arbeidsmiljø er nå etablert. Den nye standarden ble publisert i midten av mars 2018. Den nye ISO 45001 tilsvarer ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for miljø. Ny ISO 45001: 2018 er publisert og vil erstatte OHSAS 18001 med en overgangsperiode på 3 år (OHSAS 18001 utløper 2021-09-12). A3CERT er akkreditert for begge standardene.

Ønsker du hjelp med sertifisering i henhold til ISO 45001 ELLER OHSAS 18001?

Vil du sertifisere selskapet ditt i henhold til ISO 45001 / OHSAS 18001? Vi hjelper deg med informasjonen du trenger og et pristilbud - be om et prisoverslag. Trenger du å fornye ditt eksisterende arbeidsmiljøsertifikat? Vi kan overta sertifikatet ditt og hjelpe deg når som helst i løpet av sertifiseringssyklusen. Kontakt oss for mer informasjon.

ISO 45001 - standard for arbeidsmiljø

ISO har utviklet en ny standard for arbeidsmiljø kalt ISO45001: 2018. Denne standarden er nå satt. Den nye standarden ble publisert 15. mars 2018. ISO 45001 vil erstatte OHSAS 18001 med en 3-årig overgang (denne standarden utløper 2021-09-12).
Vi har akkreditering for begge standardene.

Arbeidsmiljøsertifisering i henhold til ISO 45001 / OHSAS 18001 kan kombineres med sertifisering av andre styringssystemer, for eksempel kvalitetssertifisering (ISO 9001) og miljøsertifisering (ISO 14001). Vi forteller deg mer om hvordan du kan dra nytte av ditt kvalitets- eller miljøledelsesarbeid for også å forbedre arbeidet ditt med arbeidsmiljøet.