Logga-mobil

MILJØ - ISO 14001 MED EKL - ENERGIKARTlegging i store selskaper

Fra 1. juni 2014, i følge svensk lov, må alle store selskaper gjennomføre en energiundersøkelse for å fremme og forbedre energibruken i store selskaper. Med store selskaper menes selskaper som sysselsetter minst 250 personer og omsetter årlig for mer enn 50 millioner euro eller en balanse som overstiger EUR 43 millioner per år.

EKL MED ISO 14001

Vi utfører EKL-sertifisering med kravene som er satt i energikartloven. EKL kan gjøres sammen med revisjonen av miljøstyringssystemet i henhold til ISO 14001. Kontakt oss eller be om et pristilbud direkte.
 

LOV 2014: 266 - ENERGIKARTlegging

Lov 2014:266 om energikartlegging i store selskaper: Utdrag § 6: En energiundersøkelse skal omfatte en grundig gjennomgang av energibruken i selskapet og forslag til kostnadseffektive tiltak både for å spare energi og for å effektivisere energibruken. Resultatene fra energikartleggingen skal rapporteres i en rapport.
 

Det første prinsippet for termodynamikk
 "Energi kan ikke forbrukes bare konverteres"

Omfanget av vår akkreditering
Du kan lese gjennom SWEDAC's 
ackrediteringsregister
 om hvilke omfang (bransjer) vi for øyeblikket er akkreditert for. Vi tar løpende beslutninger om å utvide akkrediteringen vår med flere bransjeområder. Derfor er vi positive til at du kontakter oss selv om akkurat ditt område vil mangle i den nåværende listen.