Logga-mobil

POLITIK OM UPARTI - UAVHENGIG


A3CERTs ledelse forstår og forplikter seg til å overholde kravene til integritet, uavhengighet og upartiskhet som kreves i rollen som akkreditert sertifiseringsorgan.
Gjennom objektivitet, upartiskhet og uavhengighet på alle nivåer innen A3CERT, fremmer vi troverdigheten til utstedte sertifikater.
A3CERT har rutiner og etiske retningslinjer for å sikre at all virksomhet innenfor A3CERT utføres på en upartisk og uavhengig måte.
Kommersielle, økonomiske eller andre pressmidler skal ikke tillates å påvirke habilitet.
 

HVA BETYR DETTE?

Det betyr for eksempel at

  • A3CERT skal ikke ha organiserte samarbeid med konsulenter og gjennom pengebidrag gi dem grunn til å peke på A3CERT som eneste mulige tilbyder av sertifiseringstjenesten.
  • Vårt fokus er på sertifisering, som betyr at vi avstår fra å tilby konsultasjon eller opplæring i hvordan man bygger styringssystemer.
  • Alle våre revisorer og ansatte på kontoret har avtalt taushetsplikt og arbeider i henhold til våre etiske retningslinjer.