Svetsning av järnvägsfordon och komponenter - EN 15085

A3CERT är stolta över att med beslut daterat 2012-12-21 ha blivit akrediterade av SWEDAC att utföra certifieringar mot standarden EN 15085-2:2007 -Svetsning av järnvägsfordon och komponenter. 

 

Standarden beskriver hur tågsvetsning och svetsreparationer av tåg skall gå till och hänvisar en hel del till standarden ISO 3834.

Det finns fyra olika nivåer man kan bli certiferad emot:
CL1: Omfattande krav (t.ex. bromsar, boogier)
CL2: Normala krav
CL3: Enkla krav
CL4: Konstruktörer utan egen tillverkning 

Standarden heter EN 15085 vilket innebär att den är en europeisk standard, där EN står för european norm. ISO 15085 finns ej då den inte har godkännts av internationella ISO. 

 

A3CERT är det enda svenska organet som under ackreditering i Sverige kan erbjuda certifieringstjänster mot EN 1090-1ISO 3834, EN 15085, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och AFS 2001:1.

 

Kontakta oss för att få veta mer eller gör en offertförfrågan.