Miljö - ISO 14001

Standardserien ISO 14000 behandlar krav och råd för det man i dagligt tal kallar "miljöcertifiering". Kravstandarden ISO 14001:2015 definierar de krav som ledningssystemet för miljö skall uppfylla för att vara certifierbart. På SIS, www.sis.se, hemsida finns stödjande dokument till ISO 14000 standarden. På SIS hemsida finns svar på många frågor som uppstår vid bl.a. införandet, certifiering och integrering av ledningssystemet.

Exempel på frågeställningar som besvaras är:
- Vad är ett ledningssystem för miljö
- Vilka aktiviteter krävs för införandet av ett ledningssystem för miljö
- Frågor om certifiering och certifieringsprocessen
- I ISO 14000 serien ingående standarder
- Tolkningar av standarden, mm
- Integrerade ledningssystem

A3CERT  kan även erbjuda certifieringstjänster mot  ISO 9001, ISO 14001, EKL, OHSAS 18001/ISO 45001, AFS2001:1, ISO 39001, ISO 13485, EN 1090-1ISO 3834, ECM, EN 15085-2.

Kontakta oss för att få veta mer eller gör en offertförfrågan.