ISO 9001 certifiering för kvalitetsledningssystem

Standardserien ISO 9000 behandlar krav och råd för det man i dagligt tal kallar "kvalitetscertifiering". Kravstandarden ISO 9001:2015 definierar de krav som ledningssystemet för kvalitet skall uppfylla för att vara certifierbart. På SIS, www.sis.se, hemsida finns stödjande dokument till ISO 9000 standarden. På SIS hemsida finns svar på många frågor som uppstår vid bl.a. införandet, certifiering och integrering av ledningssystemet.

Exempel på frågeställningar som besvaras i ISO 9001-certifieringen är:
- De åtta principerna för kvalitetsledning
- Allmän introduktion och uppgifter om uteslutningar av krav i ledningssystemet
- Processinriktning av ledningssystemet
- Processer som utlagts på leverantörer (outsourced processes)
- Vägledning för inköp (aktörer i inköpsprocessen)
- Vägledning till dokumentationskrav
- Vad är ett ledningssystem för kvalitet
- Vilka aktiviteter krävs för att införa ett ledningssystem för kvalitet
- Frågor om certifiering och certifieringsprocessen
- I ISO 9000 serien ingående standarder
- Tolkningar av standarden, mm.
- Integrerade ledningssystem.

A3CERT erbjuder även certifieringstjänster mot  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, OHSAS 18001AFS2001:1, ISO 39001, ISO 13485, EN 1090-1ISO 3834,

Kontakta oss för att få veta mer eller gör en offertförfrågan.