ECM- entities in charge of maintenance

A3CERT är det enda företaget i Norden som ackrediterats av SWEDAC som certifieringsorgan för certifiering av enheter som ansvarar för underhåll av godsvagnar (entities in charge of maintenance - ECM).

Från och med 31 maj 2013 måste alla godsvagnar som ska framföras på huvudspår eller sidospår ha en certifierad ECM anmäld i nationella fordonsregistret. Fordon som inte har en anmäld ECM efter detta datum får inte framföras, med undantag av godsvagnar som används med eget gods på egen infrastruktur eller i museal verksamhet. Varje fordonsinnehavare har en skyldighet att uppdatera det nationella fordonsregistret och föra in på respektive godsvagn vem som är certifierad ECM.

Järnvägsföretaget måste se till att godsvagnarna har en certifierad ECM, antingen genom att järnvägsföretaget själv blir certifierad eller genom att anlita en extern part

A3CERT ger dig den trygghet som krävs av ett ECM - Entities in Charge of Maintenance uppfylls genom en ECM-certifiering, att kraven enligt EU förordning 2011/445/EG att underhåll av godsvagnar är genomförda på ett tillförlitligt sätt och garantera att vagnar är i säkert skick.

Läs mer om EU förordning 2011/445/EG

 

A3CERT är det enda svenska organet som under ackreditering i Sverige kan erbjuda certifieringstjänster mot ECM, EN 1090-1, ISO 3834, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och AFS 2001:1.

 

Kontakta oss för att få veta mer eller gör en offertförfrågan.

Dokument