Arbetsmiljö - OHSAS 18001

Standardserien OHSAS 18000 behandlar krav och råd för det man i dagligt tal kallar "arbetsmiljöcertifiering". Kravstandarden OHSAS 18001:2007 definierar de krav som ledningssystemet för arbetsmiljö skall uppfylla för att vara certifierbart. På SIS, www.sis.se, hemsida finns stödjande dokument till OHSAS 18000 standarden. På SIS hemsida finns svar på många frågor som uppstår vid bl.a. införandet, certifiering och integrering av ledningssystemet.

 

Exempel på frågeställningar som besvaras är:

- Vad är ett ledningssystem för arbetsmiljö

- Vilka aktiviteter krävs för införandet av ett ledningssystem för arbetsmiljö

- Frågor om certifiering och certifieringsprocessen

- I OHSAS 18000 serien ingående standarder

- Tolkningar av standarden, mm - Integrerade ledningssystem

 

A3CERT är det enda svenska organet som under ackreditering i Sverige kan erbjuda certifieringstjänster mot  ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, AFS2001:1, EN 1090-1 och ISO 3834,

 

Kontakta oss för att få veta mer eller gör en offertförfrågan.