Arbetsmiljö - ISO 45001/ OHSAS 18001

Standardserien ISO 45001/OHSAS 18000 behandlar krav och råd för det man i dagligt tal kallar "arbetsmiljöcertifiering". Kravstandarden ISO 45001/OHSAS 18001:2007 definierar de krav som ledningssystemet för arbetsmiljö skall uppfylla för att vara certifierbart. På SIS, www.sis.se, hemsida finns stödjande dokument till OHSAS 18000 standarden. På SIS hemsida finns svar på många frågor som uppstår vid bl.a. införandet, certifiering och integrering av ledningssystemet.

Exempel på frågeställningar som besvaras är:

- Vad är ett ledningssystem för arbetsmiljö

- Vilka aktiviteter krävs för införandet av ett ledningssystem för arbetsmiljö

- Frågor om certifiering och certifieringsprocessen

- I OHSAS 18000 serien ingående standarder

- Tolkningar av standarden, mm - Integrerade ledningssystem

A3CERT är det enda svenska organet som under ackreditering i Sverige kan erbjuda certifieringstjänster mot  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, OHSAS 18001, AFS2001:1 ISO 39001, ISO 13485, EN 1090-1 och ISO 3834, EN 15085

Kontakta oss för att få veta mer eller gör en offertförfrågan.