Våra revisorer

Anders Andersson:

Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001


- 15 års erfarenhet som revisionsledare och chefsrevisor 
- Erfarenhet av att revidera bla. kommuner, landsting och statliga verk
- Har tidigare 
arbetat med ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, konstruktion och projektledning inom ett flertal branscher. Han har också arbetat med radar, radio och tele inom försvaret samt inom skogsnäringen vid SCA och Assi Domän.
- Ingenjör och filkand i ekoteknik
 

Andreas Andreas

Andreas Samuelsson:

Revisionsledare ISO 9001ISO 14001

 
Mer information kommer inom kort. 

Anne Morley:

Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001


Mer information kommer innom kort. 

IMG_4991 (002) IMG_4991 (002)

Bengt Cedqvist:

Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001

- Erfarenhet som revisionsledare mot mindre och medelstora men även vissa större företag med inriktning mot tillverkningsindustri men även mot tjänstesektorn.
- Goda erfarenheter från internrevision mot ISO/TS16949 (IATF 16949)
- Mångårig erfarenhet gällande kvalitets- och miljöstyrning inom framförallt tillverkningsindustrin
-Goda erfarenheter gällande uppbyggnad av ledningssystem för små och medelstora företag
 

Bertil Eliasson :

Chefsrevisor och revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001/ ISO 45001, ISO 39001

 

- Över 20 års erfarenhet av revisioner mot bland annat ISO 9001 och ISO 14001
- Drivit verksamhet inom transportsektorn
- Konsult med erfarenhet av utveckling av ledningssystem (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) och andra konsulttjänster, inom ett flertal branscher
- Erfarenhet av företagsledning
 

Cecilia Fransson:

Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 

 

Mer information kommer inom kort. 

Evert Larsson:
VD, Chefsrevisor och Revisionsledare ISO 9001,ISO 14001OHSAS 18001 EN 1090 och ISO 3834 


- Närmare 3000 dagars revisionserfarenhet 

- Bred erfarenhet från små och medelstora företag.
- Stor erfarenhet från tjänsteproducerandeföretag.
- Väg och vattenbyggare med erfarenhet inom

   projektering och byggnation.
- Stor erfarenhet från revision av verkstadsindustri,

   legotillverkning, svetsning.
- Goda erfarenheter inom byggområdet samt 
  revisionsledare EN 1090-1.
- Revisor med stor erfarenhet från ISO 9001 och
  ISO 14001 revisioner.
- Erfarenheter från certifiering av offentlig sektor.

Daniel Severinsson:
Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001

- Energiingenjör med erfarenhet av teknisk sälj och säljstrategiarbete
- Erfarenhet från små och medelstora företag.
- Stor erfarenhet inom miljö och arbetsmiljöområdet från tidigare anställningar som miljöansvarig samt huvudskyddsombud inom en koncern.

Eddie Åkesson:
Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och EKL

 

IMG_2582 IMG_2582

Fredrik Larsson:
Revisionsledare:

Mer information kommer innom kort.

Gunnar Engblom:
Revisionsledare: EN 1090-1 och ISO 3834

Mer information kommer innom kort.

Göran G Göran G

Göran Granemark:
Revisionsledare:

Mer information kommer innom kort.

Johan Cronsell:

Revisionsledare EN 1090ISO 3834ISO 9001
Revisor ISO 14001 och OHSAS 18001

- Erfaren revisonsledare inom produktcertifiering (Bärande stålkonstruktioner/Tryckkärlsdirektivet) och svetsning samt kvalitet.
- Bred erfarenhet inom Svetsning (IWT/OFP) och tillverkning (processoptimering/kvalité/LEAN)
- Erfarenhet från annat ackrediterat certifieringsorgan med inriktning mot tillverkningsindustrin.
- Arbetat på DEKRA Industrial med svetsarprövningar, WPQR, oförstörande provning och framtagning av kvalitetsledningssystem. 
- Pedagogisk erfarenhet från tidigare lärarutbildning
 

Johan Eklund:

Revisionsledare  ISO 9001, ISO 14001

- Erfaren revisonsledare inom kvalitet och miljö.
- Utbildad agronom med inriktning naturresurs- och miljöekonomi.
- Mångårig erfarenhet av arbete med att ta fram integrerade lednings- system inom kvalitet och miljö på såväl små som stora företag.
-Stor utbildningserfarenhet i ämnet miljökunskap. 


 

Jonas Denzler:

Revisionsledare EN 1090-1, ISO 3834
Mer informtion kommer innom kort. 

 

Kerstin Larsson:

Revisor:  ISO 9001, ISO 14001

Mer information kommer innom kort. 
 

Lars Johannesson Lars Johannesson

Lars Johannesson:

Revisorsledare:  ISO 9001, ISO 14001

- Mångårig erfarenhet som revisor, kvalitet och miljö.
- Bred erfarenhet från små, medelstora och stora företag
- Erfaren förbättringsledare (med 20 år i chefsposition - huvudsakligen som kvalitetschef eller verksamhetsutvecklingschef) med mångårig erfarenhet av att driva förändring och utveckla verksamheter.
- El och Teleingenjör
- Ansvarig för Riskhantering för stor del av koncern (omfattade över 10 000 anställda, globalt)


 

Lars Manhem

Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001

  

Erfaren revisor inom miljö och arbetsmiljö och kvalitet:
- Stor erfarenhet inom arbetsmiljöområdet från sin anställning yrkesinspektionen (arbetsmiljöverket)
- Revisionsledare (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) under 15 år på ackrediterat certifieringsorgan

- Över 2000 revisionsdagar
- Gedigen erfarenhet och kunskap inom kemiområdet
- Certifierat företagshälsovård (mer än 40 st.)
- Erfarenhet från offentlig förvaltning (riksskatteverket, SWEDAC och SP)
- Certifierat många småföretag inom miljö och kvalitet.

Leif Ruergård
Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001OHSAS 18001, ISO 3834, EN 1090

- Lång erfarenhet som revisor både på små och medelstora företag samt större koncerner
- Gedigen arbetslivserfarenhet med erfarenheter som platschef , KMA och projektledare inom bygg
- Civilingenjör väg och vatten

Linus Linus

Linus Pontén 

Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och under utbilding på OHSAS 18001 och ECM 

  

- Närmare 400 dagars revisionserfarenhet mot ISO 9001 och ISO 14001
- Bred erfarenhet från små och medelstora och stora företag
- Civilingenjör maskinteknik med erfarenhet inom olja/gas, fordon, och tillverkning/svetsande industri.
- Svetsinspektör, inspektör, QA, QC, QM
- Förflutet som kvalitetschef för framtagning världens största undervattensanläggning för upptagning av olja och gas (20 Miljarder SEK)
- Leverantörsbedömning/kvalificering/uppföljning
- Strategisk kvalitetsledarerfarenhet

Magnus Göthberg

Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001, Marknadschef A3CERT

  

Erfaren revisor inom miljö och arbetsmiljö och kvalitet:
- Stor erfarenhet inom arbetsmiljöområdet från sin tidigare anställning som kvalitetschef inom den marina branschen.
- Revisionsledare (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) under 13 år på ackrediterat certifieringsorgan 
- Certifierat många småföretag inom miljö och kvalitet.
- Black Belt, Six Sigma

Mattias Bogren

Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834, EN 1090

   
- Mångårig erfarenhet som revisor
- Bred erfarenhet från små, medelstora och stora företag
- Maskiningenjör och svetsingenjör
- Erfarenhet som konstruktör, kvalitetssamordnare och svetskoordinator från kärnkraft-, tryckkärl-, samt byggindustrin.
- Föreläsare och utbildare inom svetsning (högre nivå)
 

Mattias Persson

Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001ISO 3834, EN 1090
 

Mer information kommer innom kort. 

Reine Iggeland

Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001

   
Mer information kommer innom kort. 

Sofie Nilsson 
Revisionsledare ISO 9001ISO 14001 och OHSAS 18001
 

Mer än 10 års erfarenhet av verksamhetsutveckling med hjälp av ledningssystem och utvärderingsmodeller, som kvalitetschef och revisor.

- Erfarenhet från privat och offentlig verksamhet, små och stora företag (PEAB, Trafikverket, Posten, Siemens, WSP, MTR, Skanska, SWECO, Vasakronan samt en rad mindre företag)
- Bedömning enligt USK och EFQM (assessor European Quality Award)
- Har arbetat ett antal år som byggprojektör hus/industri
- Verksam som Certifieriad Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen, nivå K
- Civilingenjör Väg- och Vatten, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Thomas Thomas

Thomas Andersson 
Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 


Mer info kommer innom kort.
 

Tommy Johanssson 
Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001


-Ca 25 års erfarenhet som chef och projektledare inom främst industri och dagligvaruhandel.
-Stor erfarenhet av förändringsarbete/verksamhetsutveckling samt ISO systemen och TQM.
-Verksam inom revision sedan 2012.

Tor Janson

Revisionsledare ISO 9001 och ISO 14001 
 

- Tidigare tekniskt specialist inom certifiering vid SWEDAC

- Tidigare arbetat som kvalitetschef inom fordon- och flygplansindustrin.

- Ingenjör inom metallurgi, Bergsskolan i Filipstad 

Torbjörn Engquist

Revisionsledare  ISO 9001 ,ISO 14001OHSAS 18001, ISO 3834 och EN 1090-1

Erfaren revisor inom svets och oförstörandeprovning mm.:
- erfarenheter från kvalitetsstyrning på kärnkraftverk
- kvalitetsrevisor med miljöerfarenhet
- egenföretagare under många år
- erfarenhet att bygga ledningssystem för små

  och medelstora företag
- certifierat kärnkraftsrelaterade företag
- erfaren inom legotillverkning, svetsning och tillverkande industri

Kontakta revisorerna

För att kontakta någon av våra revisorer så skickar ni enklast ett e-post till: 
förnamn.efternamn@a3cert.com

å,ä,ö byt ut mot a,a,o.