Våra revisorer

Anders Andersson:

Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001

 

Anders är kontrakterad revisionsledare och har mer än 11 års erfarenhet.
Han var anställd som revisionsledare/v chefsrevisor vid ett annat ackrediterat certifieringsorgan i 10 års tid innan han började arbeta för AAA Certification AB. God erfarenhet av att certifiera företag, kommuner, landsting och statliga verk och tagit till sig de goda exemplens arbetssätt.


Anders är i grunden ingenjör och har en fil kand-examen i Ekoteknik (Miljövetenskap). Tidigare har han arbetat med ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, konstruktion och projektledning inom ett flertal branscher. Han har också arbetat med radar, radio och tele inom försvaret samt inom skogsnäringen vid SCA och Assi Domän.

Anders Flote:

Revisionsledare ISO 9001 och ISO 14001.

  

Bakgrund:
Erfarenhet med kvalitetsstyrning och produktionsutveckling inom tillverkande industri:

 

- Uppbyggnad av integrerade ledningssystem kvalitet, miljö och arbetsmiljö

- Utbildningserfaren kvalitets-/produktionsutveckling

- Lead auditor ISO9001 samt ISO14001

- Kvalitetschef inom fordonsindustriErfarenhet av kvalitetsstyrning I global miljö

- Lång erfarenhet av systematiskt förbättringsarbete baserat på Toyotasprinciper inklusive Six Sigma.

- Civilingenjör, maskinteknik

Carina Jönsson:
Revisionsledare & kvalitetschef

 

Carina har lång och gedigen erfarenhet inom kvalitets- miljö- och arbetsmiljöledning/styrning från ett flertal branscher;

- Försäljningsansvarig inom telecomindustrin
- Verksamhetsutveckling/ass.kvalitetschef inom fordonsindustrin
- Miljö, Hälsa & Säkerhetschef inom fordonsindustrin
- Verksamhetschef/platschef inom Företagshälsovård
- vVD/Revisionsledare inom Certifieringsorgan
- Kvalitetschef/Revisionsledare inom Certifieringsorgan
- Genomfört certifieringsrevisioner under 14 år
- Certifierat såväl mindre företag som offentlig verksamhet
- Certifierat produktions- och tjänsteföretag
- Personcertifikat som revisionsledare för arbetsmiljö (OHSAS 18001:2007/AFS 2001:1)
- Godkänd revisionsledare inom kvalité (ISO 9001:2008) och miljö (ISO 14001:2004)

- Ordförande i SWETIC:s arbetsgrupp 4 (arbetsmiljö)

- Ordförande i TK301 (SIS kommité för arbetsmiljö)

Eva Jalakas:

Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001

 

- erfarenhet av företagsledning, som anställd VD för ett utbildningsbolag och som egenföretagare
- kvalitets- och miljöchef för företagskoncern verksam inom transport, avfallshantering, bergmaterialproduktion, entreprenadtjänster m.m.
- kvalitets- och miljösamordnare för tryckeri
- konsult med erfarenhet av utveckling av ledningssystem (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) och andra konsulttjänster, inom ett flertal branscher
- erfarenhet av produktionsledning, produktionsplanering, inköp och produktion

Evert Larsson:
Chefsrevisor

- Närmare 2000 dagars revisionserfarenhet mot ISO 9001,

   ISO 14001 och OHSAS 18001 samt:
- bred erfarenhet från små och medelstora företag.
- stor erfarenhet från tjänsteproducerandeföretag.
- Väg och vattenbyggare med erfarenhet inom

   projektering och byggnation.
- stor erfarenhet från revision av verkstadsindustri,

   legotillverkning, svetsning.
- goda erfarenheter inom byggområdet samt 
revisionsledare EN 1090-1.
- revisor med stor erfarenhet från ISO 9001 och
ISO 14001 revisioner.
- erfarenheter från certifiering av offentlig sektor.

Lars Manhem

Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001

  

Erfaren revisor inom miljö och arbetsmiljö och kvalitet:
- stor erfarenhet inom arbetsmiljöområdet från sin anställning yrkesinspektionen (arbetsmiljöverket)
- revisionsledare (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) under 15 år på ackrediterat certifieringsorgan

- Över 2000 revisionsdagar
- gedigen erfarenhet och kunskap inom kemiområdet
- certifierat företagshälsovård (mer än 40 st.)
- erfarenhet från offentligförvaltning (riksskatteverket, SWEDAC och SP)
- certifierat många småföretag inom miljö och kvalitet.

Sofia Öberg

Revisionsledare ISO 9001 och ISO 14001.

  

- Erfarenhet av att driva eget företag som utvecklar kvalitets-  och miljöledningssystem.

- Flerårig erfarenhet av ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001, SS-EN 17025, SS-EN 13108, SS-EN 14605, SS-EN 21469, FSC-COC, PEFC-COC, TLTV, GEN-COC

- Tidigare ansvarat för miljöutredning av hel Kommunkoncern

- Filosofie magister i Miljövetenskap, Göteborgs universitet. 

Sofie Nilsson 
Revisionsledare 

 

Mer än 10 års erfarenhet av verksamhetsutveckling med hjälp av ledningssystem och utvärderingsmodeller, som kvalitetschef och revisor.

- Erfarenhet från privat och offentlig verksamhet, små och stora företag (PEAB, Trafikverket, Posten, Siemens, WSP, MTR, Skanska, SWECO, Vasakronan samt en rad mindre företag)
- Bedömning enligt USK och EFQM (assessor European Quality Award)
- Har arbetat ett antal år som byggprojektör hus/industri
- Verksam som Certifieriad Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen, nivå K
- Civilingenjör Väg- och Vatten, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Tor Janson

Revisionsledare ISO 9001 och ISO 14001 

- Tidigare tekniskt specialist inom certifiering vid SWEDAC

- Tidigare arbetat som kvalitetschef inom fordon- och flygplansindustrin.

- Ingenjör inom metallurgi, Bergsskolan i Filipstad 

Torbjörn Engquist

Revisionsledare

 

Erfaren revisor inom svets och oförstörandeprovning mm.:
- erfarenheter från kvalitetsstyrning på kärnkraftverk
- kvalitetsrevisor med miljöerfarenhet
- egenföretagare under många år
- erfarenhet att bygga ledningssystem för små

  och medelstora företag
- certifierat kärnkraftsrelaterade företag
- erfaren inom legotillverkning, svetsning och tillverkande industri

Ulf Andersson

Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001

  

- 10 års erfarenhet som revisonsledare.

- Tidigare chefsrevisor på annat acrediterat certifieringsorgan

- Erfarenhet av eget företag som konsult inom kvalité- och miljöledningssystem

- Tidigare arbetat vid större transportföretag som operativt ansvarig och med att införa kvalité och miljöledningssystem 

Kontakta revisorerna

För att kontakta någon av våra revisorer så skickar ni enklast ett e-post till: 
förnamn.efternamn@a3cert.com

å,ä,ö byt ut mot a,a,o.