Våra revisorer

Anders Andersson:

Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001

 

Anders är kontrakterad revisionsledare och har mer än 11 års erfarenhet.
Han var anställd som revisionsledare/v chefsrevisor vid ett annat ackrediterat certifieringsorgan i 10 års tid innan han började arbeta för AAA Certification AB. God erfarenhet av att certifiera företag, kommuner, landsting och statliga verk och tagit till sig de goda exemplens arbetssätt.


Anders är i grunden ingenjör och har en fil kand-examen i Ekoteknik (Miljövetenskap). Tidigare har han arbetat med ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, konstruktion och projektledning inom ett flertal branscher. Han har också arbetat med radar, radio och tele inom försvaret samt inom skogsnäringen vid SCA och Assi Domän.

Evert Larsson:
Chefsrevisor

- Närmare 2000 dagars revisionserfarenhet mot ISO 9001,

   ISO 14001 och OHSAS 18001 samt:
- bred erfarenhet från små och medelstora företag.
- stor erfarenhet från tjänsteproducerandeföretag.
- Väg och vattenbyggare med erfarenhet inom

   projektering och byggnation.
- stor erfarenhet från revision av verkstadsindustri,

   legotillverkning, svetsning.
- goda erfarenheter inom byggområdet samt 
revisionsledare EN 1090-1.
- revisor med stor erfarenhet från ISO 9001 och
ISO 14001 revisioner.
- erfarenheter från certifiering av offentlig sektor.

Lars Manhem

Revisionsledare ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001

  

Erfaren revisor inom miljö och arbetsmiljö och kvalitet:
- stor erfarenhet inom arbetsmiljöområdet från sin anställning yrkesinspektionen (arbetsmiljöverket)
- revisionsledare (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) under 15 år på ackrediterat certifieringsorgan

- Över 2000 revisionsdagar
- gedigen erfarenhet och kunskap inom kemiområdet
- certifierat företagshälsovård (mer än 40 st.)
- erfarenhet från offentligförvaltning (riksskatteverket, SWEDAC och SP)
- certifierat många småföretag inom miljö och kvalitet.

Sofie Nilsson 
Revisionsledare 

 

Mer än 10 års erfarenhet av verksamhetsutveckling med hjälp av ledningssystem och utvärderingsmodeller, som kvalitetschef och revisor.

- Erfarenhet från privat och offentlig verksamhet, små och stora företag (PEAB, Trafikverket, Posten, Siemens, WSP, MTR, Skanska, SWECO, Vasakronan samt en rad mindre företag)
- Bedömning enligt USK och EFQM (assessor European Quality Award)
- Har arbetat ett antal år som byggprojektör hus/industri
- Verksam som Certifieriad Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen, nivå K
- Civilingenjör Väg- och Vatten, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Tor Janson

Revisionsledare ISO 9001 och ISO 14001 

- Tidigare tekniskt specialist inom certifiering vid SWEDAC

- Tidigare arbetat som kvalitetschef inom fordon- och flygplansindustrin.

- Ingenjör inom metallurgi, Bergsskolan i Filipstad 

Torbjörn Engquist

Revisionsledare

 

Erfaren revisor inom svets och oförstörandeprovning mm.:
- erfarenheter från kvalitetsstyrning på kärnkraftverk
- kvalitetsrevisor med miljöerfarenhet
- egenföretagare under många år
- erfarenhet att bygga ledningssystem för små

  och medelstora företag
- certifierat kärnkraftsrelaterade företag
- erfaren inom legotillverkning, svetsning och tillverkande industri

Kontakta revisorerna

För att kontakta någon av våra revisorer så skickar ni enklast ett e-post till: 
förnamn.efternamn@a3cert.com

å,ä,ö byt ut mot a,a,o.