Länkar

 

Allmänt

  www.certifiering.nu

Databas med alla giltiga certifikat i Sverige.

  www.swedac.se

SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

  www.miljostyrning.se

Miljöstyrningsrådets hemsida.

  www.tofr.info

Tillsyns- och föreskriftsrådets hemsida.

 

Standardisering

  www.iso.org

ISO, International Organization for Standardization.

  www.cen.eu

European Committee for Standardization.

  www.sis.se

Swedish Standards Institute.

 

Myndigheter

  www.regeringen.se

Regeringens hemsida.

  www.msbmyndigheten.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

  www.kemi.se

Kemikalieinspektionens hemsida.

  www.naturvardsverket.se

Naturvårdverkets hemsida.

  www.av.se

Arbetsmiljöverkets hemsida.

 

Lagar

  www.lagrummet.se

Sveriges lagar.

  www.lagrummet.se/.../

Länk till myndigheters författningssamlingar.

 

Miljösidor

  www.godaexempel.nu

Några goda miljöexempel.

  www.miljomal.nu

Sveriges 16 miljökvalitetsmål.

  www.avfallsverige.se

Avfall Sverige, information om avfall.

  www.svenskenergi.se

Bransch- och intresseorganisationen för Sveriges elförsörjningsföretag.

 

Producentansvar

  www.repa.se

Repa registret producentansvaret för förpackningar.

  www.el-kretsen.se

Elkretsen.

  www.glasatervinning.se

Glasåtervinning.

  www.batteriforeningen.se

Batterier.

  www.ftiab.se/

Återvinning av plast.

 

Bra länksidor

  tofr.naturvardsverket.se

Naturvårdsverkets länkar.