Klagomål och överklaganden

Klagomål bör riktas direkt till VD Evert Larsson. VD kontaktar då den klagande och reder ut grunden för klagomålet och föreslår en åtgärd. Om åtgärden inte accepteras av den klagande remitteras frågeställningen till den Rådgivande nämnden som kontaktar den klagande för utredning och sedan föreslår en åtgärd till A3CERT.  

Överklaganden ställs till Rådgivande nämnden hos A3CERT. VD ombesörjer att ordföranden i Rådgivande nämnden får överklagandet som sedan hanteras i likhet med klagomålsärenden.

Kontakt

AAA Certification AB
Göteborgsvägen 16H
441 32 AlingsåsTelefonnummer: +46322 - 642 600www.a3cert.com