Ackreditering

A3CERT är ackrediterade av SWEDAC mot ISO / IEC 17021:2011 och ISO / IEC 17065:2012.
A3CERT har möjlighet att ställa ut SWEDAC-ackrediterade certifikat inom följande standarder:


ISO 9001:2008
och
ISO 9001:2015Ledningssystem för kvalitet
ISO 14001:2004 och
ISO 14001 :2015Ledningssystem för miljö
OHSAS 18001:2007Ledningssystem för arbetsmiljö
AFS 2001:1Ledningssystem för arbetsmiljö
ISO 3834-2:2005Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material;
Del 2 Omfattande kvalitetskrav.
ISO 3834-2 ersätter den gamla standarden EN 729-2.
ISO 3834-3:2005Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material;
Del 3: Normala kvalitetskrav.
ISO 3834-4:2005Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material;
Del 4: Enkla kvalitetskrav.
EN 1090-1:2009 +A1:2011Utförande av stål- aluminiumkonstruktioner
Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav.
EN 15085-2:2007Järnvägar - Svetsning av järnvägsfordon och -komponenter.
(EU) 445/2011ECM - Underhållsansvarig för godsvagnar