Ägare

Leif Strand
VD
 

Leif Strand har tidigare bland annat varit enhetschef för ackrediteringen av certifieringsorgan på SWEDAC, Leif har även varit VD på BMG TRADA Certifiering AB.

Evert Larsson
vVD, Chefsrevisor

Evert Larsson grundade tillsammans med Sture Dolf och Torbjörn Engquist Integria Certifiering AB. Evert var även under en tid delägare i Integria Certifiering AB. Evert följde med när bolaget såldes till LRQA, där han var medlem i ledningsgruppen.
AAA Certification AB finansieras helt av avgifter från certiferade bolag. Vi tar eller ger inte kickbacks, sponsring, bidrag från någon.