Ägare

Evert Larsson
VD, Chefsrevisor

Evert Larsson grundade tillsammans med Sture Dolf och Torbjörn Engquist Integria Certifiering AB. Evert var även under en tid delägare i Integria Certifiering AB. Evert följde med när bolaget såldes till LRQA, där han var medlem i ledningsgruppen.


 

Fredrik Larsson
Vice VD

Fredrik Larsson har flerårig erfarnhet som medarbetare på A3CERT. 
Tidigare har Fredrik studerat industriell ekonomi vid Chalmers Tekniska Högskola, Nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och Mandarin vid Shanghai Jiao Tong University samt Svetsingenjör vid Kungliga Tekniska högskolan. 


AAA Certification AB finansieras helt av avgifter från certiferade bolag. Vi tar eller ger inte kickbacks, sponsring, bidrag från någon.