ISO-sertifisering av AAA sertifisering

Sertifiseringsorgan for ISO-sertifisering av ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001/OHSAS 18001,
ISO 39001, ISO 13485ISO 3834, EN 15085,  EN 1090-1 och ECM utviklet på  2000 tallet for 2000 tallet
 

Ackrediterat for kravene til, og med nivået på teknologien som  2000 tallet krever.
 

Vi er trolig den partneren for sertifiserings- tjenester som du har ventet på.
Vi setter deg som er sertifisert med oss og dine kunder i sentrum. Målet med et sertifisert styringssystem er mer fornøyde kunder  og forbedrede økonomiske resultater.
Vi leverer  den offensive sertifiseringstjenesten som gir deg mer fornøyde  kunder og bedre lønnsomhet..

-å utvikle virksomheter gjennom ledelsessystemet.
-å levere ISO sertifiseringstjenester til bedrifter.
-akkrediteringsoppdrag og akkrediteringsutvikling nasjonalt og internasjonalt
 

•Først med EN1090

Vi har som første sertifiseringsorgan i Norden blitt  godkjent av SWEDAC som godkjent organ for sertifisering av selskaper som utfører størrelse og/eller produksjon av bæresystem i stål og aluminium kravene til EN 1090-1. I dag er vi den største på en 1090 med over 160 sertifiserte bedrifter i Sverige og over 40 sertifiserte i Norge. Les mer under bygging stål 1090-1 .
Selskapets visjon
Vår visjon er å levere sertifisering- tjenester som bidrar til å forbedre din virksomhet.
•Våre kunder skal alltid oppleve at våre revisorer:
-kommuniserer og viser forpliktelse til selskapet,
-oppfattes som inspirasjon for utvikling av bedriften,
-bidrar til økt kundetilfredshet,
•-bidrar til forbedret miljøeffekt,
-kan gi deg støtte når du foreslår å omorganisere eller innføre nye løsninger.
•Upartisk og uavhengig

•A3CERT
er svært bevisst på  kravene omkring integritet, uavhengighet og habilitet som kreves i rollen for akkreditert sertifisering. Gjennom objektivitet ,upartiskhet og  uavhengighet på alle nivåer i A3CERT sikrer vi troverdigheten til våre utstedte sertifikater. A3CERT har prosedyrer og retningslinjer som skal sikre at alle aktiviteter innen A3CERT blir gjennomført på en upartisk og uavhengig måte 
•Kontakt oss for et tilbud på ISO-sertifisering
Vil du ha et tilbud på  ISO sertifisering for en av standardene  ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 45001, ISO 3834, ISO 27001, ISO 39001, ISO 13485, No 15085 og EN 1090-1 ? Trykk om tilbud !
Har du andre spørsmål så kontakta oss här.

Följ oss på Facebook