MILJÖ - ISO 14001 MED EKL - ENERGIKARTLÄGGNING I STORA FÖRETAG

Från 1 juni 2014 är det lag på att alla stora bolag ska utföra en energikartläggning för att främja och förbättra energianvändningen i stora bolag. Med stora bolag menas företag som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år.

EKL MED ISO 14001

Vi utför certifiering av EKL med de krav som ställs i lagen om energikartläggning. EKL kan göras tillsammans med revidering av miljöledningssystem enligt ISO 14001.
Kontakta oss eller begär direkt en offert .

LAG 2014:266 – ENERGIKARTLÄGGNING

Lag 2014:266 om energikartläggning i stora företag:
Utdrag 6 §: En energikartläggning ska omfatta en ingående översyn av energianvändningen i företaget och förslag på kostnadseffektiva åtgärder såväl för att spara energi som för att effektivisera energianvändningen. Resultatet av energikartläggningen ska redovisas i en rapport.

Omfattning för vår ackreditering

Ni kan via SWEDAC’s ackrediterings-register läsa om vilka omfattningar (branscher) som vi i nuläget är ackrediterade för.

Vi tar löpande beslut huruvida vi skall utöka vår ackreditering med ytterligare branschområden. Därför ser vi positivt på att ni kontaktar oss även om just ert område skulle saknas i den nuvarande förteckningen.

Behöver ni hjälp med certifiering?

Med A3CERT blir certifiering enkelt och lönsamt. När du kontaktar oss får du alltid svar på dina frågor. Vi erbjuder kompetent och effektiv hjälp med certifiering, oavsett bransch, typ av verksamhet och var i certifieringscykeln ni just nu befinner er.
Kontakta oss för offert och mer information.