World Accreditation Day 

9 Juni firades World Accreditation Day  ett globalt initiativ för att framhålla fördelarna med ackreditering. Årets tema är att framhäva fördelarna med ackreditering och värdeskapandet i leverantörskedjorna. 

Att vara Ackrediterade innebär att en oberoende ackrediteringsorgan som tecknat avtal och överenskommelser som underlättar acceptans av produkter och tjänster över gränserna, i Sverige har Swedac rollen som ackrediteringsorgan. Ackreditering tillämpas konsekvent över hela världen och accepteras över allt. 

Som Certifieringsorgan innebär detta att vi har årliga tillsyner, både på kontoret och i fält. Vi blir granskade att vi följer regelverk har styrda rutiner och genomför certifieringsrevisioner med kvalité. 


Välkommen till oss, ditt ackrediterade Certifieringsorgan. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter