Trafiksäkerhet - ISO 39001

Senaste veckan har media rapporterat om trafikolyckor och bristfälliga bussar i kollektivtrafiken. 
Ett företag med en certifiering mot ISO 39001, har ett ledningssystem som styr företaget att arbeta med trafiksäkerhetsfrågor, ständigt förbättra sin trafiksäkerhet för att genomföra mer trafiksäkra transporter. 

Sveriges långsiktiga vision för vårt trafiksäkerhetsarbete bygger på en "Nollvisionen", där målet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av olyckor i vägtrafiken.

Vi är Ackrediteras av Swedac för ISO 3900.
Vill ni ha en Offert kontakta oss! 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter