Kalibreringsdagar 

I förra veckan ägnade vi 4 dagar åt kalibrering av våra revisorer för att skapa en samsyn kring certifierings frågor allt för att revisionen hos er kunder ska bli så bra som möjligt. 

I år valde vi att fokusera extra på miljö och miljöfrågor och certifiering enligt ISO 14001:2015.

Att göra skillnad för miljön handlar om att var och en tar ansvar utifrån vart man ser sin egen största miljöpåverkan, genom att arbeta systematiskt med sina miljöaspekter skapar man hållbara lösningar. Med  en ISO certifiering inom miljö enligt ISO 14001:2015 kan ni göra skillnad för ett bättre klimat. 

Önskar ni offert på certifiering kontakta oss .

Vi certifierar endast mot ackreditering av Swedac mot följande standarder ISO 9001, ISO 14001, EKL, ISO 45001, (OHSAS 18001, AFS 2001:1), ISO 13485, ISO39001, ISO 3834, EN 15085, EN 1090-1 och ECM 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter