ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö

Vad kan certifiering göra för arbetsmiljön på ert företag?

Statistiken för dödsolyckor har ökat och omfattade 44 personer 2017 och hittills i år har 39 personer förolyckats på sin arbetsplats enligt arbetsmiljöverkets statistik källa

När ISO 45001:2018 publicerades fick även arbetsmiljö en ISO standard som är accepterad i hela världen. Standarden följer samma struktur och kapitelindelning som 9001 för kvalité och 14001 för miljö. 
Genom att lyfta arbetsmiljö till ISO nivå har man också konstaterat att arbetsmiljö är något viktigt för företag att arbeta med, både nationellt med också globalt.

Att arbeta systematiskt enligt en standard med arbetsmiljö är ett effektivt sätt för att uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsmiljön får en naturlig plats i företagets verksamhet där externrevisioner, internrevisioner och ledingensgenomgång också omfattar just arbetsmiljö.

Under våren 2018 utbildades alla arbetsmiljörevisorer på A3CERT i den nya standarden. Vi är redo och finns här för att hjälpa er med er certifiering, både för arbetsmiljö men vi är också ackrediterade mot ISO 9001, ISO 14001, EKL, ISO 13485, ISO 39001, ISO 3834, EN 1090-1, ISO 15085, och ECM 

Kontakta oss så berättar vi mer. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter