Vad kan certifiering göra för miljön?

A3CERT har idag 768 certifikat utställda mot ISO 14001:2015 en standard för miljöledningssystem.
Att vara certifierad enligt ISO 14001 arbetar företag med högsta ledningen som drivande att minska sin miljöpåverkan. Genom att kartlägga sina största miljöaspekter arbetar man också där det gör mest nytta. 

En mindre miljöpåverkan, ett bättre klimat, tillsammans gör vi skillnad. 

Vill ni också vara med och göra skillnad, kontakta oss
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter