Logga-mobil

SVENSNING AV JERNBILKjøretøyer og komponenter - EN 15085

A3CERT er akkreditert av SWEDAC for å utføre sertifiseringer i henhold til standarden EN 15085-2: 2007 - Sveising av jernbanekjøretøyer og komponenter.

Standarden beskriver hvordan togsveising og togsvejsreparasjoner skal gå og henviser mye til ISO 3834-standarden.

Det er fire forskjellige nivåer som kan sertifiseres:
CL1: Omfattende krav (f.eks. Bremser, boogies)
CL2: Normale krav
CL3: Enkle krav
CL4: Designere uten egen produksjon

Standarden heter EN 15085 som betyr at det er en europeisk standard, der EN står for europeisk standard. ISO 15085 eksisterer ikke da den ikke er godkjent av internasjonal ISO.

Kontakt oss for å finne ut mer eller sende et tilbud.