Ackreditering

A3CERT är ackrediterade av SWEDAC mot ISO / IEC 17021:2011.

 

A3CERT har möjlighet att ställa ut SWEDAC-ackrediterade certifikat inom följande standarder:

 

ISO 9001 : 2008 Ledningssystem för kvalitet
ISO 14001 : 2004 Ledningssystem för miljö
OHSAS 18001 : 2007 Ledningssystem för arbetsmiljö
AFS 2001:1 Ledningssystem för arbetsmiljö
ISO 3834-2:2005 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material;
Del 2 Omfattande kvalitetskrav.
ISO 3834-2 ersätter den gamla standarden EN 729-2.
EN 1090-1 Utförande av stål- aluminiumkonstruktioner
Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav.
EN 15085 Järnvägar - Svetsning av järnvägsfordon och -komponenter.


Har ni eventuellt några klagomål så riktar ni dem till vår VD Leif Strand.