ISO Certifiering av AAA Certification

Certifieringsorganet för ISO certifiering av ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, AFS 2001, ISO 3834, EN 15085,  EN 1090-1 och ECM som utvecklats på 2000-talet för 2000-talet.

 

Ackrediterat för de krav och med den tekniknivå som 2000-talet kräver.

Vi är förmodligen den partner för certifieringstjänster som du har väntat på.

Vi sätter dig som är certifierad hos oss och även dina kunder i centrum. Målet med ett certifierat ledningssystem är nöjdare kunder och förbättrad vinstmarginal.

 

Vi levererar den offensiva certifieringstjänsten som ger dig nöjdare kunder och bättre lönsamhet.

 

Vi har mångårig erfarenhet av arbete av:
- att utveckla företag genom ledningssystemet,
- att leverera  ISO certifieringstjänster till företag,
- ackrediteringsuppdrag nationellt och internationellt arbete med utveckling av ackrediteringskraven efter deltagande vid utvecklingen av dessa på internationell nivå

 

Först med EN 1090

Vi har som första certifieringsorgan i Norden godkänts av SWEDAC som anmält organ för certifiering av företag som utför dimensionering och/eller tillverkning av bärverk i stål och aluminium mot kraven i SS EN 1090-1. Idag är vi störst i på EN 1090 med över 160 certiferade bolag i Sverige och över 25 certfierade i Norge. Läs mer under Byggstål EN 1090-1.

 

Företagets vision

Vår vision är att leverera certifieringstjänsten som bidrar till att förbättra ert företag.

Våra kunder skall alltid uppleva att våra revisorer:
- förmedlar och visar engagemang för ditt företag,
- uppfattas som inspiratörer för utveckling av er verksamhet,
- bidrar till ökad kundtillfredsställelse,

- bidrar till förbättrade miljöprestanda,
- kan ge er stöd när Ni tänker omorganisera eller införa nya lösningar.

 

Opartiskhet och oberoende
A3CERT är väl medveten om de krav på integritet, oberoende och opartiskhet som krävs i rollen som ackrediterat certifieringsorgan. Genom objektivitet, opartiskhet och oberoende på alla nivåer inom A3CERT vårdar vi trovärdigheten för utfärdade certifikat. A3CERT har rutiner och uppförandekoder för att säkerställa att alla aktiviteter inom A3CERT genomförs på ett opartiskt och oberoende sätt.

 

Kontakta oss för offert på ISO certifiering
Vill ni bli offererade ISO Certifiering på någon av standraderna ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, AFS 2001, ISO 3834, EN 15085 och EN 1090-1? Tryck för för offert! Har du några andra frågor så kontakta oss på 0322-642600.

Nyheter

Följ oss på Facebook

Nyhetsarkiv